Zoom Logo

Nicole Fontein's Personal Meeting Room - Shared screen with speaker view
Romy Zaat
01:14:20
De presentaties komen in de komende weken online op de website, Voor degene die een presentatie geven je kunt deze mailen naar blueboxevents@tudelft.nl
Erik Verroen
01:22:48
Beste deelnemers: de chat doet het nu! Dus stel je vragen ...
Igmar Coenen
01:23:28
Komen de opnames ook online?
Henk Taale
01:23:49
Voor best practise kijken we naar Scandinaviƫ en Vlaanderen. Waarom niet naar Engeland, per slot van rekening het land van Sherlock?
Jeroen Wolf
01:24:24
Als regionaal verkeerskundige zie ik bij planstudies al langer een groeiende achterdocht ten aanzien van de prognoses die wij maken.
Romy Zaat
01:24:36
Het ochtend programma word opgenomen en komt online!
David Oude Wesselink (verkeerskundige, politicus)
01:25:06
Kan je je naam ook wijzigen? Dat lijkt uit te staan.
Luuk Brederode (DAT.Mobility)
01:26:23
duidelijk beeld van de vervoersvraagmodellering, maar met de opkomst van deelmobiliteit en MaaS gaat de integratie van aanbodmodellering (toedelingen) en vraagmodellering veel belangrijker worden. Hoe verhoudt dat zich tot het huidige LMS/NRM die alleen een auto toedeling bevat en voor OV gebruik maakt van een volledig exogeen stuk stoftware?
Igmar Coenen
01:29:04
Kan het middagprogramma ook opgenomen worden?
Anne Jousma
01:29:55
Is de data wel onderscheidend genoeg? En is de toets op de modelresultaten wel onderscheidend genoeg?
Will Clerx Rotterdam
01:30:01
Wij zien dat hoogstedelijk gebied, omliggende gemeenten en platteland steeds verder uit elkaar gaan lopen qua leefstijl, gedrag, politieke voorkeur enz. Zijn onze modellen wel voldoende toegerust om om te gaan deze wijzigende voorkeuren?
Henk Taale
01:30:22
Het middagprogramma wordt niet opgenomen.
Stefan de Graaf
01:31:39
Ik zie een groot problem in de scenario-instellingen. De modellen kloppen misschien wel, maar zijn onze uitgangspunten wel goed genoeg? De Bandbreedte tussen hoog en laag is tegenwoordig zo groot dat mensen dit minder geloven: alleen het hoge scenario- wordt daarmee defecto gebruikt. Modellen zijn vooral ook bedoelt voor het verkennen van meerdere/alternatieve scenario's. Maar die mogelijkheid ligt er in planstudies haast niet. Hoe kijk je hier tegenaan?
Jan Francke
01:33:22
Een onafhankelijk infrastructuur instituut zoals SIKA was in Zweden misschien?
Frank Hofman
01:38:34
Is er een grens aan de toegevoegde waarde van meer details in de modellen vanwege deels intrinsieke onvoorspelbaarheid van het mobiliteitssysteem?
M van egeraat
01:38:39
Naast nieuwe vormen van vervoer zie ik ook grotere rol voor Informatiediensten . Zit ook nog niet zo lekker in bestaande modellen. En ICT als vervoersdienst.
Willem Himpe (KULeuven)
01:38:46
In welke mate is een one-fit-all model aanpak wenselijk en hoe verhoudt dit zich tot de trend van open data en software?
Jan Francke
01:39:51
tijdbestedingsonderzoek?
Robert Cellissen
01:59:13
Zijn er al ideeen/plannen om de daadwerkelijke effecten te monitoren en de verhaallijnen/effecten te toetsen als de beperkingen door COVID voorbij zijn?
Jan Francke
02:09:05
de invloed van de coronacrisis op de mobiliteit is zo groot dat je in ieder onderzoek daar tegenaan loopt en dus vrijwel automatisch dat monitort
Will Clerx Rotterdam
02:12:12
Rotterdam blijft mobiliteit en cororna monitoren, maar concernbreed op allerlei maatschappleijke factoren maandelijks en per kwartaal!
M van egeraat
02:12:43
Wellicht per cluster en onderdeel kijken naar impact, goed voorstel van John
Jan Francke
02:30:36
Hoe ziet het resultaat van de validatie op basis van de BREVER wet eruit en neem je dan ook de (reistijd van) van vliegreizen en rondjes wandelen/fietseen/touren mee?
Stefan de Graaf
02:33:12
@Jan Francke: daar kan ik je vanmiddag in mijn sessie over data een mooie grafiek over laten zien obv Nederlands Verplaatsingspanel ;-)
Stefan de Graaf
02:37:21
Dus minder aantal woon-werkdagen maar op langere afstand leidt tot stabilisatie van de km's in de spitsen?
Jan Francke
02:40:22
voor de vaarwegen wordt al heel lang gewerkt met een maatgevende week ! (grapje)
Amand
02:40:25
Als we aannemen dat er een volgende pandemie komt, we als samenleving meer naar deelmobiliteit oplossingen gaan met MaaS en autonome voertuigen en traditioneel OV afneemt, hoe maken we modellen robuuster om rekening te houden met mogelijke maatregelen? Het plots afnemen van verkeersvraag en ook aanbod.
Luuk Brederode (DAT.Mobility)
02:40:33
bedoel je met ketenmobiliteit: a)modaliteitsketens, b)activiteitenketens (tours); of c) allebei?
M van egeraat
02:41:31
Kan je nog even onaantrekkelijkheid BTM duiden ? Waar zit dat in ?
Will Clerx Rotterdam
02:42:50
Zijn verschillen in de onaantrekkelijkheid van OV: grote stad-platteland of per modaliteit metro vs bus?
Jan Francke
02:44:07
ik ben even kwijt of in de uitgangspunten rekening gehouden is met een minder aanbod van OV in vergelijking met de trend?
Robert Cellissen
02:44:14
Hoe verhouden deze uitkomsten zich tot de bandbreedte in de LT-WLO-scenario's? Maw: zitten de verhaallijnen nog binnen de bandbreedte LAAG/HOOG? DIt lijkt wel het geval te zijn
Sarah de Jong
02:45:34
In hoeverre is in de verhaallijnen rekening gehouden met wat mensen willen (geluk)? De verhalen gaan er m.i. nu vanuit wat kan gebeuren o.b.v. een bepaalde gevoelde noodzaak, maar willen mensen ook daadwerkelijk die kant op met de maatschappij (zijn de verhaallijnen dus ook overeenkomstig wat goed is/wordt gevonden voor/door mensen)?
Igmar Coenen
02:47:44
Eens met Barry! Corona is tijdelijk!
Stefan de Graaf
02:49:01
Niet mee eens Igmar ;-)
Klaas Friso
02:52:12
De boekingen van cruises in het najaar en wintersport 2022 zijn al weer enorm staat vandaag in de krant
theo van der linden
02:52:18
Corona is blijvend, gaat er om hoe we er mee gaan omgaan, #adaptief
Jac-Paul Spaas
02:52:19
Te veel wensdenken? Er kunnen disrputpieve maatregelen komen, denk aan ov kaart. omgekeerd kan ook. Waarom niet wettelijk recht op thuiswerken...
Jan Francke
02:52:23
IK hoop inderdaad dat corona zelf tijdelijk is. De effecten op mobiliteit is een ander verhaal.
Jeroen Wolf
02:54:27
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/19/als-corona-nog-jaren-bij-ons-blijft-a4032520
Jan Francke
02:57:07
de opkomst van de vrijdagmiddagspits was natuurlijk ook al tijden gaande.
Jeroen Wolf
02:58:12
Wanneer we het "goed" spelen kunnen we de pandemie ombuigen naar een endemie. Maar dan moet iedereen in de wereld een gelijke kans op vaccinatie hebben. Wanneer dat niet het geval is, zoals nu, kan in de landen waar iet gevaccineerd wordt het virus blijven muteren. En dan blijft het een pandemie.
Jan Francke
03:00:15
heel goed Erik: pas op de plaats!
Will Clerx Rotterdam
03:01:43
Dank voor mooie presentaties deze morgen!
Jan Francke
03:02:22
Inderdaad dank.
Sven Maerivoet (TML, no mic)
03:02:22
"in wanhoop" ;)
Nicole Fontein
03:02:52
Dit is mijn mobiel: 0639251466